Vi är mot terrorism!

Har ni frågor om islam, kommentar till en artikel, synpunkter på ShiaMuslimer.se, förslag eller en idé som du vill diskutera med oss m.m.?
Tvivla inte skriv till oss.

Rekommendera oss
Vi är tacksamma om du rekommenderar www.shiamuslimer.se till dina vänner.

ShiaMuslimer

För alla människor

Läs mer här
Islam är en religion som guider dess efterföljare i varje aspekt av deras liv. Den är en väg till livet. Islam är modern eller senaste version av budskapet som sändes av Gud genom Adam, Noa, Abraham, Mose och Jesus.
Läs mer här
Lova och prisa därför din Herre och fall ned på ditt ansikte tillsammans med de andra som faller ned inför Honom i tillbedjan.(Koranen 15:98)
Läs mer här
Under Profeten Mohammeds (as) tid, var han den enda förmyndaren som behövdes i frågor rörande religion, politik och samhälle. Alla frågor besvarades av honom eller av någon som han utsett till ansvarig – enligt Allahs påbud också.
Kalender & Evenemang
Nyhetsbrev
Registrera dig på nyhetsbrevet för att hålla dig uppdaterad!

ANTI TERROR