Islam är fred o ej Terrorism!

Har ni frågor om islam, kommentar till en artikel, synpunkter på ShiaMuslimer.se, förslag eller en idé som du vill diskutera med oss m.m.?
Tvivla inte skriv till oss.

Rekommendera oss
Vi är tacksamma om du rekommenderar www.shiamuslimer.se till dina vänner.

ShiaMuslimer

För alla människor

Läs mer här
Lova och prisa därför din Herre och fall ned på ditt ansikte tillsammans med de andra som faller ned inför Honom i tillbedjan.(Koranen 15:98)
Läs mer här
Sannerligen har Vi uppenbarat Påminnelsen (Koranen) och Vi är sannerligen dess beskyddare. (Koranen: 15: 9)
Läs mer här
Muslimers livsmedelsregler härrör från koranen, islams heliga bok. De som praktiserar sin religion kan uppleva svårigheter i att hitta halal-mat.
Kalender & Evenemang
Nyhetsbrev
Registrera dig på nyhetsbrevet för att hålla dig uppdaterad!

ANTI TERROR